Acantilados Nortinos, Región de Chile
Estás en:
  • Inicio/
  • Vízum typu working holiday

Vízum typu working holiday

Jueves 21 de enero de 2021

Vízum typu working holiday pro občany ČR do 30 let (včetně)

Vláda Chilské republiky a vláda České republiky uzavřely za účelem podpory vzájemné výměny a porozumění mezi mladými občany Chile a ČR smlouvu o programu working holiday. Tento program umožňuje trávit dovolenou na území druhého státu a vykonávat tam výdělečnou činnost bez pracovního povolení po dobu jednoho roku s cílem osvojit si jazyk druhé země a seznámit se s její kulturou a lidmi s cílem podpořit vzájemné vztahy mezi oběma státy.

Komu je program určen
Program je určen českým občanům, kteří jsou v době podání žádosti ve věku od 18 do 30 let (včetně). Držitel musí splnit požadavky na udělení tohoto víza, nesmí cestovat v doprovodu osob na něm závislých a musí disponovat dostatečnými finančními prostředky. Vízum working holiday nelze prodloužit a neuděluje se jedné osobě vícekrát.

Podmínky pro podání žádosti

  • Platný český pas
  • Zpáteční letenka (předkládá se až při vyzvednutí uděleného víza)
  • Lékařské potvrzení o tom, že žadatel netrpí infekčními chorobami a je zdráv/schopen práce v zahraničí – v anglickém nebo španělském jazyce nebo s úředním překladem do některého z těchto jazyků
  • Výpis z rejstříku trestů s apostille a s úředním překladem do anglického nebo španělského jazyka
  • Pojištění s krytím požadovaným dle platných předpisů ČR platné na celou dobu pobytu
  • Splnění všech zdravotních předpisů pro vstup na území Chile
  • Ministerstvo zahraničí Chile si vyhrazuje právo požadovat v případě potřeby další doklady.

Podání žádosti

Žádost o toto vízum můžete podat kdykoli prostřednictvím online formuláře na adrese: 

Bude-li vízum schváleno, žadatel si sjedná schůzku na Konzulátu Chile v Praze, kde mu bude vízum vloženo do pasu.

Doporučuje se vyzvednout si vízum do 3 měsíců od jeho vydání a vycestovat do 3 měsíců od jeho udělení, jinak hrozí nebezpečí jeho propadnutí.

Poplatky

Informace o aktuální výši poplatku za udělení víza získáte na Konzulátu Chile v Praze.